อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา

         Weerasak Cheunta

Contact:

Sensor Networks and Embedded System Research Unit

Nakhon Pathom Rajabhat University, 
85 Malaiman Rd., A.Muang

Nakhon Pathom, Thailand, 73000 

Phone: (66) 34-109300 ext. 3001 
Fax: (66) 34-261065

E-mail: weerasak (at) webmail.npru.ac.th 

 

Statistics Statistics
16571
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month64
LastMonth Last Month198
ThisYear This Year822
LastYear Last Year1,526

เอกสารประกอบการอบรม


การอบรมอาร์เอฟไอดีISO14443A

การอบรมอาร์เอฟไอดีISO15693_PC104CPU