Statistics Statistics
25743
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month266
LastMonth Last Month395
ThisYear This Year1,215
LastYear Last Year3,961


นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสสวท.

นิตยสาร สสวท. ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาดาราศาสตร์และอวกาศ (4042101)

 • เรียนรู้ดาราศาสตร์ เข้าใจวิถีธรรมชาติ 31(124)/2546  
 • เรียนดาราศาสตร์ทำไม (ตอนที่ 2) 31(126)/2546  
 • หลักสูตร โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 41(180)/2556  
 • การเขียนรูปดวงจันทร์ข้างขึ้น-ข้างแรม 41(181)/2556  
 • ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจริงหรือ 41(182)/2556  
 • คู่กันแล้วไม่แคล้วกัน (กลุ่มดาว) 41(183)/2556_1  
 • เมื่อดาวอยากพัก(ร) 41(183)/2556_2  
 • สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 42(185)/2556  
 • Vera Rubin นักดาราศาสตร์สตรี ผู้วัดความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีเป็นคนแรก 42(186)/2557_1  
 • การนำโปรแกรม Stellarium มาใช้ประกอบการสอน 42(186)/2557_2  
 • จีนส่งยานอวกาศฉางเอ๋อลงดวงจันทร์ 42(186)/2557_3  
 • ความสวยงามของสมการทางคณิตศาสตร์ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติได้อย่างลงตัว 42(187)/2557_1  
 • ไขรหัสความลับเวลาและพิชิตซีกโลกซ้ายขวา ณ หอดูดาวกรีนิช ประเทศอังกฤษ 42(187)/2557_2  
 • ความรู้ใหม่เกี่ยวกับชะตาชีวิตของดวงอาทิตย์ 42(189)/2557_1  
 • จากเทคโนโลยีบนฟากฟ้าสู่พื้นดิน 42(189)/2557_2  
 • ดาวเทียมดวงใหม่ตรวจวัดความชื้นของดิน (SMAP: Soil Moisture Active Passive) 42(190)/2557  
 • การเดินทางสู่อวกาศของมนุษย์ หลังการลงดวงจันทร์ของมนุษย์อวกาศสหรัฐ 43(191)/2557_1  
 • ไฮเพอร์โบลา...พาสร้างสรรค์ 43(191)/2557_2  
 • การท่องเที่ยวอวกาศ 43(192)/2558_1  
 • แนะนำ NASA App 43(192)/2558_2  
 • เวลาการขึ้นของดวงจันทร์ในข้างขึ้นข้างแรม 43(193)/2558_1  
 • ไมโครแกรวิตี (microgravity) 43(193)/2558_2  
 • ทำความรู้จักกับกาแล็กซีชนิดกังหัน 43(193)/2558_3  
 • Olaus Roemer ผู้วัดความเร็วของแสงได้เป็นคนแรก 43(193)/2558_4  
 • ระยะทางที่แสนไกลจะวัดได้อย่างไร 43(194)/2558_1  
 • นานาชื่อจันทร์เพ็ญในเดือนต่างๆ ของมนุษย 43(194)/2558_2  
 • บนท้องฟ้ามีดาวกี่ดวง 43(195)/2558_1  
 • ดาวชุมนุมกับดาวร่วมทิศ (Conjunction) 43(195)/2558_2  
 • ปั้นเมฆ 43(195)/2558_3  
 • การวัดแนวระดับและมุมเทด้วย application บน smart phone 43(195)/2558_4  
 • เมื่อสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น (การสะท้อนของแสงและการเกิดภาพจากการสะท้อน) 43(196)/2558_1  
 • จุดประกายความคิดกับนักบินองค์การอวกาศนาซ่า 43(196)/2558_2  
 • Cloud Color ทำไมบางครั้ง เราไม่เห็นเมฆ บางครั้งเห็นเป็นสีขาว บางครั้งสีเทาดำ 43(196)/2558_3  
 • Clyde Tombaugh กับการพบพลูโต 43(196)/2558_4  

 

Credit from นิตยสาร สสวท. (IPST Magazine)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://emagazine.ipst.ac.th