ปีการศึกษา2558  / 1 2 3 

**Home Room :

                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00
 
จ.
 
                   
 
อ.
 
                   
พ.    1554606
, 55/30
244
         1554606
, 55/31
244
   
               1554606
, 55/32
244
   
พฤ.    1553114
, 56/24
246
     1553114
, 56/23
246
   
 
ศ.
 
                   
 
ส.
 
                   
 
อา.
 
                   

* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม และห้องเรียน ตามลำดับ