1. วิทยากรจัดอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 34

ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม