ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Statistics Statistics
2107
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month41
LastMonth Last Month27
ThisYear This Year698
LastYear Last Year604

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จองห้อง
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องปฏิบัติการ - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HS301 ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HS301 ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 30 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 30 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
- มีเครื่องเสียง
- มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ อาจารย์
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องปฏิบัติการ - ท 403 อาคารทวาราวดี
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม ท 403 อาคารทวาราวดี
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 40 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 40 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
- มีเครื่องเสียง
- มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ อาจารย์