ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Statistics Statistics
2110
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month44
LastMonth Last Month27
ThisYear This Year701
LastYear Last Year604

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)