ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Statistics Statistics
1563
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month154
LastMonth Last Month60
ThisYear This Year154
LastYear Last Year604

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)