ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Statistics Statistics
1225
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month42
LastMonth Last Month41
ThisYear This Year420
LastYear Last Year647

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ข่าวสารข้อมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดการประเมินเว็บไซต์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

วิธีการสมัครสมาชิก Google Apps for Education

คู่มือการใช้ระบบบริหารการจัดเว็บไซต์

ขั้นตอนง่ายๆ ของการลงทะเบียนและลงข้อมูลสำหรับอาจารย์ Google Scholar

ข่าวสารสนเทศทั่วไป

ข้อมูล ดนตรีพื้นฐานชาติพันธ์ลาวครั่ง ชุมชนห้วยด้วน

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม