ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Statistics Statistics
2130
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month19
LastMonth Last Month45
ThisYear This Year721
LastYear Last Year604

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ข่าวสารข้อมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการประเมินเว็บไซต์

วิธีการสมัครสมาชิก Google Apps for Education

คู่มือการใช้ระบบบริหารการจัดเว็บไซต์

ขั้นตอนง่ายๆ ของการลงทะเบียนและลงข้อมูลสำหรับอาจารย์ Google Scholar

ข่าวสารสนเทศทั่วไป

ข้อมูล ดนตรีพื้นฐานชาติพันธ์ลาวครั่ง ชุมชนห้วยด้วน

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม