ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Statistics Statistics
2108
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month42
LastMonth Last Month27
ThisYear This Year699
LastYear Last Year604

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Slider images

ประวัติการทำงาน

เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน

ประวัติการอบรม

1.อบรมคู่มือการใช้งานระบบบริหารการจัดการเว้บไซต์ และใช้งาน Google Scholar สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯ  โรงแรมริเวอร์แวร์ วิลเลจ 3-5 กรกฏาคม 2560
3.โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์”  สำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องปฎิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560