85 ม 3 ตึกโลจิสติก คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครปฐม 73000

034-261068 เบอร์ภายใน3655

email  ve_ut@hotmail.com