Nupong Phusri

nupong2010@windowslive.com

Statistics Statistics
8067
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month143
LastMonth Last Month186
ThisYear This Year143
LastYear Last Year1,768

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2
การพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ คำศัพท์สำหรับงานวิศวกรรม การเขียนและการนำเสนองานทางด้านวิชาการ วิธีพูดในฐานะพิธีกรและวิทยากร