Nupong Phusri

nupong2010@windowslive.com

Statistics Statistics
9492
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month133
LastMonth Last Month154
ThisYear This Year1,568
LastYear Last Year1,768

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2
การพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ คำศัพท์สำหรับงานวิศวกรรม การเขียนและการนำเสนองานทางด้านวิชาการ วิธีพูดในฐานะพิธีกรและวิทยากร