Nupong Phusri

nupong2010@windowslive.com

Statistics Statistics
7278
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month118
LastMonth Last Month124
ThisYear This Year1,122
LastYear Last Year2,066

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร 2
การพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ คำศัพท์สำหรับงานวิศวกรรม การเขียนและการนำเสนองานทางด้านวิชาการ วิธีพูดในฐานะพิธีกรและวิทยากร