https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/4006846237808021069/2922138850067658240
 12-04-2559 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 3 (ขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2559 เป็นต้นไป)
 07-04-2559 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.พป (รอบ 1)
 07-04-2559 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ภาค ปกติ (รอบ 1)
 05-04-2559 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภาค ปกติ (รอบ 2)
 28-03-2559 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 2 (ขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป)
 27-03-2559 : ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
 21-03-2559 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 1 (ขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป)

 

วิดีโอเพื่อการศึกษา
 
 https://www.youtube.com/watch?v=9mg0p8_b8bg
https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/4006846237808021069/2922138850067658240
 
 

วิดีโอกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

 

ภารกิจฉุกเฉิน เฮือกสุดท้าย (Credit by Rueng Jing Pan Jor) พิธีมอบขีดหมวกผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรก

พิธีรับหมวกประดับเข็มชั้นปีและดวงประทีป ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร "พยาบาล...จำเป็น"
[[VAR_VIDEO_ID_3]]