ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
10237
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month25
LastMonth Last Month244
ThisYear This Year1,948
LastYear Last Year2,102

( ไม่กล้าแตกต่าง...ก็ไม่มีทางโดดเด่น )