ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
4714
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month66
LastMonth Last Month94
ThisYear This Year693
LastYear Last Year1,407

( ไม่กล้าแตกต่าง...ก็ไม่มีทางโดดเด่น )