ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
3658
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month20
LastMonth Last Month61
ThisYear This Year896
LastYear Last Year1,076

 
SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)