ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
4821
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month66
LastMonth Last Month265
ThisYear This Year1,047
LastYear Last Year1,012

 
ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ: นางสาววลีรัตน์ เล้าอรุณ (ยุ้ย)

วันเกิด: 5 มิถุนายน

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม