ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
3403
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month69
LastMonth Last Month73
ThisYear This Year641
LastYear Last Year1,076

 
ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ: นางสาววลีรัตน์ เล้าอรุณ (ยุ้ย)

วันเกิด: 5 มิถุนายน

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม