ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
10484
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month78
LastMonth Last Month77
ThisYear This Year319
LastYear Last Year1,319

 
ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ: นางสาววลีรัตน์ เล้าอรุณ (ยุ้ย)

วันเกิด: 5 มิถุนายน

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม