ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
8974
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month33
LastMonth Last Month95
ThisYear This Year128
LastYear Last Year1,934

 
ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ: นางสาววลีรัตน์ เล้าอรุณ (ยุ้ย)

วันเกิด: 5 มิถุนายน

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม