ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
4056
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month40
LastMonth Last Month114
ThisYear This Year599
LastYear Last Year836

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::: NEWS ::::

 

:::: รับสมัครนักศึกษา :::: 

http://reg2.npru.ac.th/registrar/apphome.asp