ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
4630
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month70
LastMonth Last Month65
ThisYear This Year299
LastYear Last Year874

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::: NEWS ::::

 

:::: รับสมัครนักศึกษา :::: 

http://reg2.npru.ac.th/registrar/apphome.asp