ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7208
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month123
LastMonth Last Month177
ThisYear This Year1,144
LastYear Last Year2,447

 

สภาพการณ์และระดับความสามารถ