ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21193
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month233
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year1,001
LastYear Last Year2,606

 

สภาพการณ์และระดับความสามารถ