ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
8969
Online User Online1
Today Today38
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month150
LastMonth Last Month317
ThisYear This Year1,061
LastYear Last Year1,844

 

รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม