ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7236
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month151
LastMonth Last Month177
ThisYear This Year1,172
LastYear Last Year2,447

 

รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม