ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21194
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month234
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year1,002
LastYear Last Year2,606

 

รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม