ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7235
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month150
LastMonth Last Month177
ThisYear This Year1,171
LastYear Last Year2,447

 

ความต้องการสื่อและสารสนเทศ