ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
12391
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month125
LastMonth Last Month343
ThisYear This Year2,147
LastYear Last Year2,336

 

ความต้องการสื่อและสารสนเทศ