ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7542
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month97
LastMonth Last Month151
ThisYear This Year1,478
LastYear Last Year2,447

 

ความต้องการสื่อและสารสนเทศ