ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21185
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month225
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year993
LastYear Last Year2,606

 

ความต้องการสื่อและสารสนเทศ