ผศ.ดร.ศัลยพงศ์  วิชัยดิษฐ
 
Assist.Prof.Dr.SALYAPONG WICHAIDIT

Statistics Statistics
43476
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month248
LastMonth Last Month450
ThisYear This Year1,305
LastYear Last Year7,197

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
กดติดตามช่องยูทูป ajsalyapong ได้ที่นี่

เนื้อหาทบทวนรายวิชา 4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ

บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์

บทที่ 5 ระบบปฏิบัติการและหลักการทำงาน

บทที่ 6 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทที่ 7 อินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์

บทที่ 11 เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 12 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 13 จริยธรรมและความปลอดภัย

EP.1 แนะนำภาพรวม Microsoft Excel

EP.2 การบวกลบคูณหาร

EP.3 การเปลี่ยนทิศทางในการคีย์ข้อมูล

EP.4 การตั้งชื่อตัวแปรแทนตำแหน่งเซลล์

EP.5 การหาคำสั่งพื้นฐาน

EP.6 การเลือกลำดับข้อมูล ด้วยคำสั่ง Large

EP.7 การจัดการเงื่อนไข ด้วยคำสั่ง IF

EP.8 การใช้คำสั่ง IF ที่มีเงื่อนไขหลายๆ ทาง

EP.9 การใช้คำสั่ง VLOOKUP
ในการจัดระเบียบข้อมูล

EP.10 การใช้คำสั่ง VLOOKUP
กำหนดค่าตัวแปร

การออกแบบหน้าปกด้วย
โปรแกรม Microsoft Word