อาจารย์รัตนากร  นามวงษ์
Aj.Rattanakorn Namwong
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746
โทรสาร. 0-3426-1066
Email: koorattana@gmail.com         
 

Statistics Statistics
42654
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday34
ThisMonth This Month1,069
LastMonth Last Month795
ThisYear This Year9,467
LastYear Last Year12,503
 
 

 

ภาพกิจกรรมเเละผลงานด้านวิชาการ