อาจารย์รัตนากร  นามวงษ์
Aj.Rattanakorn Namwong
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746
โทรสาร. 0-3426-1066
Email: koorattana@gmail.com         
 

Statistics Statistics
45805
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month97
LastMonth Last Month565
ThisYear This Year12,618
LastYear Last Year12,503
 
 

 

ภาพกิจกรรมเเละผลงานด้านวิชาการ