อาจารย์รัตนากร  นามวงษ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746
โทรสาร. 0-3426-1066
Email: koorattana@gmail.com
        
 

Statistics Statistics
24121
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month281
LastMonth Last Month274
ThisYear This Year3,437
LastYear Last Year14,929
 
 

 

ภาพกิจกรรมเเละผลงานด้านวิชาการ