อาจารย์รัตนากร  นามวงษ์
Aj.Rattanakorn Namwong
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746
โทรสาร. 0-3426-1066
Email: koorattana@gmail.com         
 

Statistics Statistics
32230
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month254
LastMonth Last Month754
ThisYear This Year11,546
LastYear Last Year14,929
 
 

 

ภาพกิจกรรมเเละผลงานด้านวิชาการ