ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
47555
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month345
LastMonth Last Month432
ThisYear This Year4,777
LastYear Last Year6,777

 

 

งานวิชาการ: บทความวิจัย บทความวิชาการ


ชื่อบทความ: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเรื่องพิธีกรรมและบททำขวัญข้าวในจังหวัดนครปฐม

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

ชื่อบทความ: การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะระดับพื้นที่: บทเรียนจาก Node สสส. นครปฐม

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์: 2563

   

 

วีดีโอสอนออนไลน์ (Youtube)


 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ


วารสารเกี่ยวกับการวิจัย


 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย


 

การจัดทำสารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย (wikipedia)