ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
42447
Online User Online2
Today Today17
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month49
LastMonth Last Month481
ThisYear This Year6,446
LastYear Last Year9,094

 

 

งานวิชาการ: บทความวิจัย บทความวิชาการ


ชื่อบทความ: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเรื่องพิธีกรรมและบททำขวัญข้าวในจังหวัดนครปฐม

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

ชื่อบทความ: การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะระดับพื้นที่: บทเรียนจาก Node สสส. นครปฐม

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์: 2563

   

 

วีดีโอสอนออนไลน์ (Youtube)


 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ


วารสารเกี่ยวกับการวิจัย


 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย


 

การจัดทำสารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย (wikipedia)