สามารถติดต่อได้:

Tel. : 034-109-300 ต่อ 3017

Mobile: 0867791376

Line :  ort.palananda

E-mail : ort.palananda@gmail.com , palananda@npru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/palananda.ort

 

Indust. Com. Tech.

 

PhD. Com Sci.