อ. อรนุช  เอกพงษ์เผ่า
อีเมลล์: orranuch_aeg@hotmail.com
Statistics Statistics
13858
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month17
LastMonth Last Month121
ThisYear This Year2,044
LastYear Last Year3,022


 


                               ข่าวประชาสัมพันธ์

 16/04/2558  ประกาศเรื่องตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2557 รายวิชา English for Career II (1500123) สอบวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 -10.00 น. หมู่เรียน 55/3 สอบห้อง 235 และหมู่เรียน 55/4 สอบห้อง 242 ค่ะ 
 09/04/2558  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์จากระบบช่วยสร้างเว็บไซต์อัตโนมัติสำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 

09/04/2558  กำหนดการสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้น ปี 1-3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เริ่มทดสอบวันที่ 27 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2558
Test 1 http://ac.npru.ac.th/
Test 2 http://pws.npru.ac.th/orranuch/data/files/1422432684_565967.pdf
Test 3 http://pws.npru.ac.th/orranuch/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=extmod&sys=sys_article&dat=index&mac_id=51

 


ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย