อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
  โทรศัพท์: 081-9430442
  email: nemisskung@msn.com
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Statistics Statistics
29011
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month96
LastMonth Last Month423
ThisYear This Year3,160
LastYear Last Year7,054

 


มคอ.3 1633101 การค้นคืนสารสนเทศ (Information retieval)