อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
  โทรศัพท์: 081-9430442
  email: nemisskung@msn.com
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Statistics Statistics
31054
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday22
ThisMonth This Month293
LastMonth Last Month417
ThisYear This Year293
LastYear Last Year4,910

 


มคอ.3 1633101 การค้นคืนสารสนเทศ (Information retieval)