อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
  โทรศัพท์: 081-9430442
  email: nemisskung@msn.com
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Statistics Statistics
31051
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday22
ThisMonth This Month290
LastMonth Last Month417
ThisYear This Year290
LastYear Last Year4,910

 

ซอฟต์แวร์ประกอบการเรียน

รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล และ รายวิชาโปรแกรมประยุกต์ในงานสารสนเทศ

 

Appserv X86 Version 2.5.10

ตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์บนเครื่อง เหมาะสำหรับการใช้งานฐานข้อมูล Openbiblio และ Senayan (Slim5)

 

Server2Go

ตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์แบบพกพา เหมาะกับการใช้งานฐานข้อมูล Openbiblio และ Senayan (Slim5 ลงไป)

 

Openbiblio Version 0.6.1

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พัฒนาเวอร์ชั่นภาษาไทยโดย คุณประสิทธิ์ชัย เลิศรัตนเคหกาล

คู่มือการติดตั้ง Openbiblio

Senayan

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พัฒนาโดย Hendro Wicaksono

Download Version

Version 5 Meranti

Version 7 Cendana

Version 8.3.1 Akasia [ต้องการ PHP 5.5 ขึ้นไป - Xampp/Wampp]

Version 9 Bulian

ตำราการจัดการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ SLiMS7

 

Xampp

ตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์บนเครื่อง เหมาะสำหรับการใช้งานฐานข้อมูล Omeka, Drupal และ Joomla

 

Omeka

ระบบการจัดการความรู้ในลักษณะ IR (Information repository) โดยใช้ มาตรฐาน Dublin Core

-----------------------

Mendeley

โปรแกรมเพื่อจัดการบรรณานุกรมแบบอัตโนมัติ

ไฟล์ข้อมูลประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการบรรยาย

--------

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ

ไฟล์เอกสาร

PPT ประกอบการสอนรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ

บทที่ 1 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ

บทที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศ

บทที่ 3 การจัดระบบสารสนเทศ

บทที่ 4 การสืบค้นสารสนเทศ ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2

บทที่ 5 ฐานข้อมูลออนไลน์

บทที่ 6 สารสนเทศอ้างอิง

บทที่ 7 การอ้างอิงและบรรณานุกรม ส่วนที่ 1 / ส่วนที่ 2

บทที่ 8 การทำรายงาน ส่วนที่ 1 / ส่วนที่ 2 / ส่วนที่ 3 / ส่วนที่ 4

 

--------

ไฟล์ PPT ประกอบการสอนวิชาการจัดการฐานข้อมูล

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

--------

สื่อประกอบการเรียนวิชาการออกแบบเว็บ

แบบฝึกหัดทำเว็บ

--------

เว็บตัวอย่าง Youtoo

ไฟล์ประกอบการสร้างเว็บYoutoo

---------

เว็บตัวอย่าง Fakebook

ไฟล์ประกอบการสร้างเว็บFakbook

---------

เว็บตัวอย่าง DeviantArt

ไฟล์ประกอบการสร้างเว็บ DeviantArt

---------

Font ภาษาไทย

----------lj'

ไฟล์กราฟฟิกชุดที่ 1

ไฟล์กราฟฟิกชุดที่ 2

------

ไฟล์ประกอบการสอบกลางภาคออกแบบเว็บ

ไฟล์ประกอบการสอบปลายภาคกราฟฟิค

------

ส่งงานสอบแก้

-------

ไฟล์สอบชุดที่ 3