Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

 

ข่าวทั่วไป
ประกาศ
ข่าวและภาพกิจกรรม MOU

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 
21 กรกฎาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน HKU 2016
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 9 รูปภาพ
จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
27 มิถุนายน 2559 ติดตามนักศึกษาทุน FPT 2016
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 34 รูปภาพ
จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
18 มีนาคม 2559 โครงการจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 12 รูปภาพ
จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง