ประวัติการศึกษา

       B.Sc. (Physics)  Naresuan University, Pitsanuloke, 2005

       M.Sc.(Physics)  Ubonratchathani University, Ubonratchathani, 2009

       Ph.D.(Physics)   King Mongkut’s University of Technology Thonburi 2012

   ข้อมูลติดต่อ

        ห้อง SC.204 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

        kboonin@hotmail.com