ติดต่อ: อ. ดร. กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3
ห้อง SC. 308
โทร: (66) 34-261021-36 ต่อ 1882 (NPRU-VoIP) ต่อ 3015
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: kanjrat@npru.ac.th


ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
Statistics Statistics
14263
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month134
LastMonth Last Month203
ThisYear This Year1,888
LastYear Last Year2,509
 
   

 

Kanjarat Sukrat, Ph.D.
Lecturer/Researcher

   
   

    Current Research Topics    

 
   

Computational Chemistry
- Molecular Modeling of Materials Sciences (i.e Zeolites, Nanomaterials, Organometalic compounds)
- Binding energy, Mechanisms and Transition state structure of Catalyst in chemical reactions

   
   

   Publications   

 
   

1. Sukrat, K.; Parasuk, V., Importance of hydrogen bonds to stabilities of copper–water complexes. Chemical Physics Letters 2007, 447 (1-3), 58-64.

2. Sukrat, K.; Tunega, D.; Aquino, A. A.; Lischka, H.; Parasuk, V., Proton exchange reactions of C2–C4 alkanes sorbed in ZSM-5 zeolite. In Marco Antonio Chaer Nascimento, Ornellas, F. R.; João Ramos, M., Eds. Springer Berlin Heidelberg: 2014; Vol. 4, pp 27-38.

3. Wanichacheva, N.; Hanmeng, O.; Kraithong, S.; Sukrat, K., Dual optical Hg2+-selective sensing through FRET system of fluorescein and rhodamine B fluorophores. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2014, 278 (0), 75-81.

4. Wanichacheva, N.; Praikaew, P.; Suwanich, T.; Sukrat, K., "Naked-eye" colorimetric and "turn-on" fluorometric chemosensors for reversible Hg2+ detection. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2014, 118, 908-914.

5. Tachapermpon, Y.; Piyanuch, P.; Prapawattanapol, N.; Sukrat, K.; Suwatpipat, K.; Wanichacheva, N., Synthesis of Novel Fluorescent Sensors Based on Naphthalimide Fluorophores for the Highly Selective Hg2+-Sensing. Journal of Chemistry 2015, 9.

   
   

   Presentations   

 
   
 1. Kanjarat Sukrat, Vudhichai Parasuk, Daniel Tunega, Adelia J. A. Aquino and Hans Lischka “Cracking reaction of C2-C4 alkanes sorbed in ZSM-5” The Seventh Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics (ISTCP-VII), 2-8 September 2011, Waseda University, Tokyo, Japan.
   
 2. Kanjarat Sukrat, Durongrad Phoo-yai and Kullatat Suwatpipat “Creating Reactive Surface of Glass Using Hydrofluoric Acid”, Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014), 8-10 January 2014, Department of chemistry, Faculty of Science, Khon Kean University, Khon Kean, Thailand.
   
 3. Kanjarat Sukrat, Panthip Sangsukaium and Pornpailin Chareonsuk “Investigation of Natural Dye Adsorption Capability on Cotton Fibre Using SEM” The 8th ASEAN Microscopy Conference (AMC8) and the 32nd Annual Conference and Meeting of The Microscopy Society of Thailand (MST32) for an intellectually stimulating and socially memorable gathering, 28-30 January 2015, Kasetsart University, Nakhon Pathom, Thailand.
   
 4. Kanjarat Sukrat, Panthip Sangsukaium and Pornpailin Chareonsuk “Development of natural dyes for the production of Tang-Mo pattern woven cloth” The Third Higher Education Research Promotion Congress, 9-11 March 2015, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.
   
 5. Kanjarat Sukrat and Natnitcha jantaros “Using the optimal pretreatment substances and the suitable conditions for hydrolysis of water hyacinth by using the cellulase enzyme to produce reducing sugars” The 7th NPRU National Academic Conference 30-31 March 2015, Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom, Thailand.   
   
   

   Workshop   

 
   
 1. Organizing committee of “1st Thai summer School in Computational Chemistry (TS2C2)” March 9-21, 2003, at Khon Khaen University, Khon Khaen, THAILAND.
   
 2. Organizing committee of “2nd Thai summer School in Computational Chemistry (TS2C2)” May 10-14, 2004, at Chiang Mai University, Chiang Mai, THAILAND.
   
 3. Training “Building Cluster and Grid Technology Using Rocks Cluster Distribution” February 7-8, 14-15, 2006, at Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND.
   
 4. Organizing committee of “3rd Thai summer School in Computational Chemistry (TS2C2)” April 2-5, 2006, at Burapha University, Bang Saen, THAILAND.
   
 5. Organizing committee of “6th Thai summer School in Computational Chemistry (TS2C2)” October 19-21, 2009, at Mahasarakham University, Mahasarakham, THAILAND.
   
 6. Organizing committee of “7th Thai summer School in Computational Chemistry (TS2C2)” October 11-14, 2010, at Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakornphatom, THAILAND.
   
 7. Organizing committee of “9th Thai summer School in Computational Chemistry (TS2C2)” October 22-25, 2012, at Thaksin University, Phatthalung, THAILAND.
   
 8. Organizing committee of “10th Thai summer School in Computational Chemistry (TS2C2)” October 14-17, 2013, at Kasetsart University, Chonburi, THAILAND.
   
 9. Organizing committee of “11st Thai summer School in Computational Chemistry (TS2C2)” January 4-7, 2015, at Rajamangala University of Technology Lanna, Nan, THAILAND.