ติดต่อ: อ. ดร. กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3
ห้อง SC. 308
โทร: (66) 34-261021-36 ต่อ 1882 (NPRU-VoIP) ต่อ 3015
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: kanjrat@npru.ac.th


ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
Statistics Statistics
4237
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month90
LastMonth Last Month128
ThisYear This Year391
LastYear Last Year1,556
 

Slider images
Slider images

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากอาจารย์ผู้สอน   

  [28-07-2015]

นัดประชุมนักศึกษาหมู่เรียน 55/43 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

 

    ข่าวสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเคมี    

[31-05-2015]

แจ้งนักศึกษาปัจจุบันสาขาเคมีทุกชั้นปี
เรื่อง กำหนดสอบมาตรฐานความรู้สาขาวิชาเคมี
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น ห้อง 412
ตัวอย่างข้อสอบ สามารถดูจากweb สาขาวิชา