ติดต่อ: อ. ดร. กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3
ห้อง SC. 308
โทร: (66) 34-261021-36 ต่อ 1882 (NPRU-VoIP) ต่อ 3015
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: kanjrat@npru.ac.th


ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
Statistics Statistics
14260
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month131
LastMonth Last Month203
ThisYear This Year1,885
LastYear Last Year2,509
 

   ปีการศึกษา                                                                             2558

 

1. โครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
(5 มี.ค. 2558)

 

2. โครงการติดตามผลงานนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(ระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค. 2558)


   ปีการศึกษา       

                                                                 2559 

 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
(ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค. 2559)

 

 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
(วันที่ 19 มกราคม 2560)