ติดต่อ: อ. ดร. กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3
ห้อง SC. 308
โทร: (66) 34-261021-36 ต่อ 1882 (NPRU-VoIP) ต่อ 3015
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: kanjrat@npru.ac.th


ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
Statistics Statistics
10818
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month143
LastMonth Last Month186
ThisYear This Year952
LastYear Last Year3,059
 

   ปีการศึกษา                                                                             2558

 

1. โครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
(5 มี.ค. 2558)

 

2. โครงการติดตามผลงานนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(ระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค. 2558)


   ปีการศึกษา       

                                                                 2559 

 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
(ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค. 2559)

 

 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
(วันที่ 19 มกราคม 2560)