ติดต่อ: อ. ดร. กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3
ห้อง SC. 308
โทร: (66) 34-261021-36 ต่อ 1882 (NPRU-VoIP) ต่อ 3015
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: kanjrat@npru.ac.th


ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
Statistics Statistics
14257
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month128
LastMonth Last Month203
ThisYear This Year1,882
LastYear Last Year2,509
 

  ประวัติการศึกษา  

ปี พ.ศ. 2554

วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ว.ท.ด.) สาขาวิชาเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2547

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ท.ม.) สาขาวิชาเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2543

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ท.บ.) สาขาวิชาเคมี่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ประวัติทุนการศึกษา  

ปี พ.ศ. 2544 - 2545

Teaching Assistant of General Chemistry Laboratory, Chemistry Department,
Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand

ปี พ.ศ. 2545 - 2546

Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund, Chulalongkorn University, Thailand

ปี พ.ศ. 2547 - 2548

Center of Excellence (CE) Scholarship, Computational Chemistry,
Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand

ปี พ.ศ. 2549 - 2553

The Office of the Higher Education Commission, Ministry of education,
Thailand Under the program “Strategic Scholarships for Frontier Research
Network for the Joint Ph.D. Program Thai Doctoral degree”


  ประสบการณ์วิจัย  

 

ปี พ.ศ. 2550 - 2551

 

 

ทำงานวิจัยร่วมกับ Prof. Hans Lischka Institute for Theoretical Chemistry, University of Vienna, Austria

 

 


  ประวัติการทำงาน  

   

ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

พนักงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม