ผู้แต่ง  
ตำราเรื่อง  การพยาบาลในระบบสุขภาพ
ปีที่พิมพ์  

 

 

ผู้แต่ง ผศ.ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
หนังสือเรื่อง  บทเรียนถอดประสบการณ์จากวิกฤติน้ำท่วมและการจัดการศูนย์พักพิง
ปีที่พิมพ์

ผู้แต่ง ผศ.ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
หนังสือเรื่อง  ระบบการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย
ปีที่พิมพ์