อาจารย์ธิติพงศ์  มีทอง
Instructor Dhitiphong Meethong

                                                 *****************************************************************************