อาจารย์ บรรพต กิติสุนทร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000 

โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746 
โทรสาร. 0-3426-1066

Statistics Statistics
2673
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month85
LastMonth Last Month51
ThisYear This Year331
LastYear Last Year1,339

 

28/05/2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 3 / 2557 ภาค กศพป.
05/06/2558

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2558 ภาค กศพป.

 

 

ข่าวสาร มหาวิทยาลัย