อาจารย์ บรรพต กิติสุนทร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000 

โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746 
โทรสาร. 0-3426-1066

Statistics Statistics
6879
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month22
LastMonth Last Month192
ThisYear This Year789
LastYear Last Year1,188

 

แนวการจัดการเรียนรู้ การสรรหาและคัดเลือก http://pws.npru.ac.th/banpot/data/files/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%209013202%20%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%9B%2060(1).doc
แนวการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศพป ปีการศึกษา 2560 http://pws.npru.ac.th/banpot/data/files/1489398349_58990.pdf
ปฏิทินการศึกษา ภาค ปกติ ปีการศึกษา 2560 http://pws.npru.ac.th/banpot/data/files/1489396791_126430.pdf

 

 

ข่าวสาร มหาวิทยาลัย