ผศ. ดร. อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 3
ห้องทำงาน SC. 310
โทร: (66) 34-261021-36 ต่อ 1882 (NPRU-VoIP) ต่อ 3112
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail mail :

arunrat28@webmail.npru.ac.th

     
     
ที่อยู่ 85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
     

     
     

     
     


     

     
     

     

     

     

     

     

     
     
       
Statistics Statistics
13638
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month89
LastMonth Last Month394
ThisYear This Year3,154
LastYear Last Year4,382
     

               
     

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images


 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 
yes จากอาจารย์ผู้สอน laugh  
[01-04-2020] การติตั้ง Zoom Clound Meeting ขอบคุณข้อมูลจาก บ. True    
[01-04-2020] การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM (สำหรับผู้เรียน)     
[01-04-2020] การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM (สำหรับผู้สอน)