ข่าวภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวภาพและกิจกรรมหน่วยงาน


         


อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์

Apinan Junkorn

Department of Information Technology, Faculty of Science and Technology
N​akhon Pathom Rajabhat University

Office: Room C302, 3th Floor, Computer Building.
Tel/Fax: (+66)034-261065   
e-mail: apinan@npru.ac.th