นายอกนิษฐ์  ศรีภูธร  ห้อง SC 111
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
โทร: (66) 34-109300
(NPRU-VoIP)
 ต่อ 3117
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: akanid@webmail.npru.ac.th


ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000


 

Statistics Statistics
8131
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month118
LastMonth Last Month166
ThisYear This Year118
LastYear Last Year2,572

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images