ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
5762
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month63
LastMonth Last Month120
ThisYear This Year498
LastYear Last Year1,490

 
ประวัติส่วนตัว

 

ชื่อ: นางสาววลีรัตน์ เล้าอรุณ (ยุ้ย)

วันเกิด: 5 มิถุนายน

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม