ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

อาจารย์รัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร

Statistics Statistics
2527
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month16
LastMonth Last Month98
ThisYear This Year776
LastYear Last Year1,079

ประวัติการทำงาน  Work Experience

                ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                ที่ตั้ง 85 ถนนมาลัยแมน ตำบล นครปฐม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม 73000

                ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ