ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

อาจารย์รัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร

Statistics Statistics
2531
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month20
LastMonth Last Month98
ThisYear This Year780
LastYear Last Year1,079

ประวัติการศึกษา : Educations

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา การศึกษาปฐมวัย

                วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

                มหาวิทยาลัยบูรพา  ปี พ.ศ.2548

               

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัย

                วุฒิการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ.2550