ปัจจุบัน ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สู่ประชาคมอาเซียน

https://www.gotoknow.org/blog/sundayschool

จิตอาสา

https://www.gotoknow.org/blog/volunteerspirit

โครงการดีๆ

http://gotoknow.org/blog/goodproject

ประสบการณ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่สำคัญในอดีต

พ.ศ.2549 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “ครูบ้านนอก" ของกลุ่มนักศึกษาอาสาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม นำคณะนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานอาสา ณ หมู่บ้านพนาสวรรค์ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2549 ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา

ครูบ้านนอก หมู่บ้านพนาสวรรค์ จ.เชียงราย - GotoKnow

http://www.bannok.com/volunteer/autopage/show_page.php?h=31&s_id=10&d_id=10

พ.ศ.2549 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “ครูบ้านนอก" นำคณะนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานอาสา ณ หมู่บ้านชาวเขา อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2549 ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา http://www.bannok.com/volunteer/autopage/show_page.php?h=31&s_id=13&d_id=13

พ.ศ.2549 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน" ของกลุ่มนักศึกษาอาสา ณ โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2549

พ.ศ.2549 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน" ของกลุ่มนักศึกษาอาสา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2549

พ.ศ.2549 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “บวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพระราชกุศล" นำคณะนักศึกษาบวชเนกขัมจาริณี ณ วัดเอก อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2549

พ.ศ.2549 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน" นำคณะนักศึกษา จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2549

พ.ศ.2548 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “ครูบ้านนอก" ของกลุ่มนักศึกษานำคณะนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานอาสา ณ หมู่บ้านผามูบ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2548 ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา

พ.ศ.2548 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน" ของกลุ่มนักศึกษาอาสา มหาวิทยาลัยสยาม

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/user/praepat/profile