ติดต่อเรา

เบอร์ภายใน 3339

Tel : 090-774-2730 , 095-484-5285

E-mail : natrudee_leeb@hotmail.com

 

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

83 หมู่ 3  ถ.มาลัยแมน  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

Tel : 0-3426-1066

Fax : 0-3426-1066