เบอร์ภายใน 3339

Tel : 090-774-2730 

E-mail : zanhehua@webmail.npru.ac.th

 

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

83 หมู่ 3  ถ.มาลัยแมน  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

Tel : 0-3426-1066

Fax : 0-3426-1066