ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
6956
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday23
ThisMonth This Month79
LastMonth Last Month565
ThisYear This Year2,081
LastYear Last Year1,305

อาจารย์ ญาณภัทร  ยอดแก้ว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  

โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066

 

Contact:

Aj. Yannapat Yodkaew

Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand

Email: yanapat.yod@gmail.com