อ.วรชิน มั่งคั่ง สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อีเมล์: taymusic@hotmail.co.th

Statistics Statistics
9676
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month73
LastMonth Last Month164
ThisYear This Year983
LastYear Last Year1,638

 

 

 

 

  รายวิชา    2061401   ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1     Practice of Woodwind 1     3(0-6-3)

          ลักษณะ ส่วนประกอบ การหยิบจับ และการดูแลรักษาเครื่องลมไม้ การตั้งเสียง สำเนียง การอ่านโน้ต การบรรเลง การปฏิบัติสเกล อาร์เปโจ และบทเพลง ไม่เกิน 1 แฟล็ต 1 ชาร์ป รูปแบบเมเจอร์และไมเนอร์ ระบบการหายใจ การวางปาก สำเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง

 

  รายวิชา    2061402   ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2     Practice of Woodwind 2     3(0-6-3)       

  รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 2061401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 ลักษณะ ส่วนประกอบ การหยิบจับ และการดูแลรักษาเครื่องลมไม้ การตั้งเสียง สำเนียง การอ่านโน้ต การบรรเลง การปฏิบัติสเกล อาร์เปโจ และบทเพลง ไม่เกิน 3 แฟล็ต 3 ชาร์ป รูปแบบเมเจอร์และไมเนอร์ ระบบการหายใจ การวางปาก สำเนียง คุณภาพเสียง เทคนิคและศิลปะการเป่า การถ่ายทอดอารมณ์ ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง

  2062601    หลักการวงโยธวาทิต  Principles of Military Band    3(2-2-5)  

     การจัดวงนั่งบรรเลง วงดนตรีสนาม หน้าที่ของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต การวางแผนการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต การจัดระเบียบแถว การแปรแถว การอำนวยเพลงเบื้องต้น การใช้ไม้คฑา และไม้บาตอง การควบคุมวงดนตรี
 

2063416   ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล 1 Practice of Western Music Foundation 1     3(0-6-3)  

     ระบบนิ้วและปฏิบัติการเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลมไม้กับกลุ่มเครื่องทองเหลืองให้สามารถ เป่าบันไดเสียงได้