อ.วรชิน มั่งคั่ง สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อีเมล์: taymusic@hotmail.co.th

Statistics Statistics
6876
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday19
ThisMonth This Month147
LastMonth Last Month183
ThisYear This Year1,469
LastYear Last Year1,130

 

 

 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรดนตรีจีนชุมชนบางหลวงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล