อ.วรชิน มั่งคั่ง สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อีเมล์: taymusic@hotmail.co.th

Statistics Statistics
9673
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month70
LastMonth Last Month164
ThisYear This Year980
LastYear Last Year1,638

 

 

 

 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรดนตรีจีนชุมชนบางหลวงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล