อ.วรชิน มั่งคั่ง สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อีเมล์: taymusic@hotmail.co.th

Statistics Statistics
9675
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month72
LastMonth Last Month164
ThisYear This Year982
LastYear Last Year1,638

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

   การศึกษาระดับปริญญาตรี    2540             สถาบันราชภัฏนครปฐม

   การศึกษาระดับปริญญาโท    2549             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สังกัดสาขาวิชา        ดนตรีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์  034 -                 

Email:    taymusic@hotmail.co.th      

 ที่อยู่ติดต่อ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 หมู่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000