อ.วรชิน มั่งคั่ง สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อีเมล์: taymusic@hotmail.co.th

Statistics Statistics
6879
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday19
ThisMonth This Month150
LastMonth Last Month183
ThisYear This Year1,472
LastYear Last Year1,130

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

   การศึกษาระดับปริญญาตรี    2540             สถาบันราชภัฏนครปฐม

   การศึกษาระดับปริญญาโท    2549             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สังกัดสาขาวิชา        ดนตรีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์  034 -                 

Email:    taymusic@hotmail.co.th      

 ที่อยู่ติดต่อ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 หมู่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000