เจ้าหน้าที่ฝึกงานภาคสนามฝ่ายบริการลูกค้า heart

สายการบินไชน่าอิสเทิร์น

ครูฝึกสอนภาษาจีน   heart

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

ล่ามชั่วคราวheart

งานนิทรรศการสินค้าไทย ณ นครคุนหมิง