ประวัติการศึกษา
 

ปริญญาโท 2554-2557

wink

Teaching Chinese To Speakers of Other Languages

(สาขาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศ)   

Yunnan Normal University มหาวิทยาลัยยูนนาน

heart
ปริญญาตรี 2549-2553
 
smiley

สาขาภาษาจีน Chinese Major

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Rajabhat Nakhon Pathom University

 

heart