ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ อาจารย์วินัย เพ็งภิญโญ

      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

Statistics Statistics
1280
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month39
LastMonth Last Month26
ThisYear This Year128
LastYear Last Year447

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม