อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา

         Weerasak Cheunta

Contact:

Sensor Networks and Embedded System Research Unit

Nakhon Pathom Rajabhat University, 
85 Malaiman Rd., A.Muang

Nakhon Pathom, Thailand, 73000 

Phone: (66) 34-109300 ext. 3001 
Fax: (66) 34-261065

E-mail: weerasak (at) webmail.npru.ac.th 

 

Statistics Statistics
16500
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month191
LastMonth Last Month160
ThisYear This Year751
LastYear Last Year1,526

ประสบการณ์ทํางาน / Work Experience


พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน 

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

พ.ศ.2538 

 

วิศวกรออกแบบระบบวิทยุรับส่งและโทรศัพท์ไร้สาย

บจก.แม๊คซอลประเทศไทย   นิคมอุตสาหกรรมโรจน  จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2537-2538 

 

หัวหน้าผู้ควบคุมงานการผลิตสวิตช์ชิ่งเพาว์เวอร์ซัพพลาย 

บจก.เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย  นิคมอุตสาหกรรมบางปู  จ.สมุทรปราการ